دعاشی

مشاوره عمومی با ادعیه اسلامی و سرکتاب رایگان و دعانویسی

دعانویسی جهت هر مشکلی که دارید

گویند از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است هرگاه مشکلی مرا پیش آمد این کلمات بر سه پاره کاغذ می‌نوشتم و در آب روان می‌انداختم آن مشکل حل می‌شد و کلمات این است : (هو الحافظ والکافی وحده)

ارائه خدمات مشاوره و سرکتاب رایگان و دعانویسی

👇☎👇

مهمترین پیوندها

تماس با ما

تماس با استاد