دعانویس در اراک و امان آباد و انجدان و ساوه و خمین

برای دعانویس در اراک و امان آباد و انجدان و ساوه و خمین اینجا وارد شدید.

شما برای تماس مستقیم با استاد دعانویس خانم با شماره : ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ تماس بگیرید.

دعا نویس اراک و بهترین دعانویس خوب

مهمترین کلمات کلیدی:

دعانویس امان آباد اراک ,

دعا نویس انجدان اراک ,

سید اجاق ,

دعا نویس ,

↵ دعا نویس خوب ,

دعانویس امان آباد اراک

دعانویس سید موسوی ,

↵ دعاگر در ا ر ا ک ,

شماره دعانویس در ساوه,

بهترین دعانویس در ساوه,

شماره آدرس بهترین دعانویس در ساوه
شماره آدرس بهترین دعانویس در ساوه

سرکتاب در سا و ه ,

آدرس دعانویس در س ا و ه ,

↵ دعا نویس در قره چای س ا و ه ,

دعانویس در خمین,

# دعانویس در انجدان اراک,

دعانویس در انجدان اراک دعا نویس
دعانویس در انجدان

 

 

امام صادق علیه السلام فرمود: بر هر یک از اجزای بدن تو برای خدا زکاتی است واجب . 

بلکه حتی بر هر یک از موهای تو بلکه بر هر چشم بر هم زدن تو و چشم گرداندن تو واجب است.

پس زکات چشم پند گرفتن است و چشم پوشی از شهوات و آنچه شبیه آن است .

زکات گوش گوش فرا دادن به دانش و حکمت و قرآن و حکمت‌های پرفایده دینی

و موعظه و نصیحت و هر آنچه نجات تو در آن است می‌باشد .

همچنین روگرداندن از هر آنچه در شمار آنهاست از قبیل دروغ و غیبت و همانند آنها .

اما زکات زبان نصیحت و نیکخواهی برای مسلمانان و بیدار کردن غافلین و بسیار تسبیح گویی و ذکر گفتن و غیره است .

و زکات دست سخاوت داشتن و بخشش آنچه خداوند به تو بخشیده است .

همچنین به کار بردن دست‌ها در نوشتن علوم و منافعی که مسلمانان از آن در طاعت خدا بهره برند

و نگاه داشتن دست‌ها از بدی‌هاست .

که زکات پا کوشش در حفظ حقوق خداوند فرازمند و زیارت صالحین و رفتن به مجالس ذکر و اصلاح مردم و صله رحم و جهاد

و هر آنچه در آن اصلاح قلبت و سلامت دینت هست می‌باشد .

آنچه گفته شد چیزی است که دل‌ها توان دریافت آن را دارند

و جان‌ها توان به کار بردن آن را و آنچه بندگان ویژه و مقرب و برگزیدگان خداوند

بر آن اشراف دارند بیش از آن است که شماره شود .

خداوند در سوره بینه آیه ۹۸ می‌فرماید و همانا آنان که نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند .

دعانویس در خمین
دعانویس در خمین

دعاگر خوب در اراک ,

↵ دعا نویس در ا ر ا ک ,

اراک دعانویس