دعانویس در مازندران شامل بابل و نوشهر و نکا و ساری و چالوس و بهشهر و آمل

دعانویس در مازندران شامل تمامی انواع دعا نویس، برای سراسر استان مثل: بابل و نوشهر و نکا و ساری و چالوس و بهشهر و آمل

را از استاد دعانویس خانم ما بخواهید.

 

دعانویس در مازندران
دعانویس مازندران

 

زمانیکه خدمتتان اشاره می کنیم تمامی انواع خدمات دعانویس

دقیقا منظورمان درست اشاره می کند.

زیرا ما استاد دعا نویس مجرب در مازندران داریم که بهترین دعانویسی را برای اهالی محترم استان مازندران ،

به شکلی کاملا تضمینی میسر می کند و رضایت شما را از این بابت کاملا جذب نماید.

دعانویس آمل
دعانویس در آمل

+ دعانویس در شیراز

نماز حاجت مخصوص روز پنجشنبه

گفته شده در روز پنجشنبه از صبح تا غروب هر وقت بتوانید ۴ رکعت نماز بخوانید .

دو رکعتی در رکعت اول بعد از حمد ۱۱ مرتبه سوره قل هو الله احد

و در رکعت دوم بعد از حمد ۲۱ مرتبه سوره قل هو الله احد را.

دعانویس قائمشهر
دعانویس در قائمشهر

 

+ دعانویس در اصفهان

پس از سلام نماز در دو رکعت دوم را در رکعت اول بعد از حمد ۳۱ مرتبه قل هو الله احد را

در رکعت دوم ۴۱ مرتبه قل هو الله احد را بخوانید .

سپس بعد از سلام نماز ۵۱ مرتبه قل هو الله احد

+ ۵۱ مرتبه صلوات بر حضرت رسول را بگویید.

سپس به سجده رفته ۱۰۰ مرتبه یا الله بگویید

و حاجتش را از خدا بخواهید که انشالله مستجاب است .

بعد از خاتمه چهار رکعت نماز و تسبیح حضرت زهرا علیه السلام را فراموش ننمایید .

دعانویس بابل
دعانویس در بابل

 

# دعانویس کرج

 

دعانویس چالوس
دعانویس در چالوس

 

نماز حاجت دیگر

دو رکعت نماز حاجت بخوانید

بعداً یک دور تسبیح حضرت زهرا علیه السلام را بگویید

و بعد به سجده رفته ۲۲۰ مرتبه وذالنون اذ ذهب مغاضبا را بخوانید.

در حال سجده و حاجت خود را از خدا بخواهید .

دعانویس نکا
دعانویس در نکا

 

 

دعانویس نوشهر
دعانویس در نوشهر

 

دعانویس ساری مازندران
دعانویس در ساری