دعانویس در شیراز > 09352193666 > دعا نویس شیراز

جهت تماس با بهترین دعانویس در شیراز با دعاشی تماس بگیرید. ↔ ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس شیراز

تلفن دعانویس شیراز > ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

کسانی که به دنبال بهترین دعانویس شیراز می گردند با شماره تماس مستقیم

استاد دعانویس ما تماس می گیرند.

تلفن دعانویس در شیراز

 

پیشنهاد دعانویس اگر می‌خواهید حاجتتان روا شود

گویند هر که در سجده ۲۱ مرتبه بگوید: (یا ذوالجلال والاکرام)

و حاجت بخواهد روا می‌شود انشاالله .

پیشنهاد دعانویس به جهت دفع دشمن

گویند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه یا یک هفته هر روز ۱۴۶ مرتبه بگوید:

(حسبی الله) البته دفع می‌شود .

دعا نویس خوب شیراز

پیشنهاد دعانویس قبل از هر دعا

از ابی دردا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای خدا ۸ اسم است که در ساق عرش و قلب خورشید و در بهشت و درخت طوبی نوشته شده هر کس قبل از دعا بگوید مستجاب شود .

(یا دائمُ ،یا حَیُّ،یا وِترُ،یا فردُ،یا احَدُ،یا قویُّ، یا قدیمُ، یا قادر)

پیشنهاد دعا نویس شیراز جهت رفع هر بیماری و سختی

در جواهر القرآن از امام رضا علیه السلام منقول است:

هر که را مرضی سختی باشد هر روز هزار و یک مرتبه بگوید:

(یا واحد) از آن مرض خلاص می‌گردد .

بهترین دعانویس شیراز

همچنین ببینید > دعا نویس خوب در شیراز

⇐ دعانویس در نوراباد ممسنی